Interesującą, a zarazem bardzo złożoną kwestią jest możliwość przewożenia broni palnej środkami transportu publicznego. W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze kwestie prawne z tym związane, które przedstawił nam ekspert z portalu…

Przewożenie broni środkami transportu publicznego

Przewożenie broni środkami transportu publicznego

Interesującą, a zarazem bardzo złożoną kwestią jest możliwość przewożenia broni palnej środkami transportu publicznego.

W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze kwestie prawne z tym związane, które przedstawił nam ekspert z portalu http://legalna-bron.pl/.

Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, pod warunkiem, że broń i amunicja są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Co do ustępu 2 zawartego w przepisie cytowanym powyżej, dotyczy on przewozu broni w statkach powietrznych. Zgodnie z nim przewozić broń palną w kabinach pasażerskich mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego celu specjalne uprawnienia i upoważnienia.

Przewożąc broń we wszelkiego rodzaju środkach transportu publicznego, musimy pamiętać, aby była ona rozładowana, czyli bez naboi znajdujących się w komorze nabojowej i magazynkach. W przypadku broni służącej do ochrony osobistej może być ona załadowana (bez amunicji w komorze nabojowej) i przewożona w stanie zabezpieczonym. Z przepisu regulującego tę kwestię można wywnioskować, że broń załadowana to taka, której magazynek nie został wpięty do broni, a w przypadku rewolweru komora bębna zostaje opróżniona.

Przewożąc broń środkami transportu publicznego, musimy uzasadnić ilość jednostek broni, która jest nam potrzebna. Ponadto należy zachować wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, dzięki którym unikniemy niechcianych sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów.

Kolejną ważną rzeczą jest, by amunicję przewozić w fabrycznych pudełkach do sprzedaży detalicznej bądź też innych opakowaniach, pojemnikach, w których nie ma możliwości uderzenia w spłonkę naboju. Należy być bardzo uważnym, by nie dopuścić do ewentualnego trafienia broni w niepożądane ręce.

Jeżeli naruszymy zasady przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego, nie musimy obawiać się konsekwencji takich jak cofnięcie pozwolenia na broń.

– Przepisy, które regulują cofnięcia pozwoleń, nie sankcjonują bowiem wyżej opisanych zasad. Art 51 ust 2 pkt 8 ustawy o broni i amunicji stanowi, że niespełnienie warunku odpowiedniego zabezpieczenia broni traktowane jest tylko jako wykroczenie – podsumowuje ekspert z portalu Legalna Broń.


1 Komentarz
  1. Czyli broń bez naboju w komorze i bez wypiętego magazynku jeśli ten ma załadowane naboje. Według mojej logiki można mieć magazynek załadowany byle nie byl wpięty do broni. Mam rację?

Zostaw komentarz