5 najczęściej zadawanych pytań przez przewoźników odnośnie ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy zazwyczaj kojarzy się z fabryką, czy zakładem pracy, do którego pracownik przychodzi na ustaloną według grafiku godzinę i przez określony czas wypełnia swoje obowiązki zawodowe. Kontrolowanie czasu pracy staje się trudniejsze, gdy struktura firmy jest bardzo duża, a charakter wymaga np. stosowania systemu czterobrygadowego. Jak w takim razie wygląda ewidencja czasu pracy kierowców zawodowych, która jest jeszcze bardziej skomplikowana? Sprawdź 5 najczęściej zadawanych pytań przez przewoźników odnośnie do ewidencji czasu pracy.

1. Dlaczego należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy?

W przypadku zawodowego kierowcy czas pracy jest regulowany ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.), natomiast przepisy kodeksu pracy stosuje się jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie. Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy sprawia przedsiębiorcą wiele trudności, dlatego często jest outsourcingowane do firm zewnętrznych takich jak OCRK, które świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży transportowej. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie www.ocrk.pl.

2. Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy kierowcy?

Odpowiedź, jak powinna wyglądać ewidencja znajdziemy w art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców mówiącej, że pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

 1. zapisów na wykresówkach; 
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; 
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; 
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub 
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Warto dodać, że wybór najbardziej odpowiedniej formy ewidencji leży w gestii przewoźnika.

3. Co w przypadku samochodów osobowych?

W Polsce nie ma obowiązku, żeby samochody o DMC do 3,5 t były wyposażone w tachograf i inne urządzenia kontrolujące czas pracy. Nie zwalnia to jednak użytkowników takich pojazdów z konieczności przestrzegania i kontrolowania czasu pracy. Każdego kierowcę, który wykonuje przewóz drogowy dotyczą przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Tak więc ewidencję czasu pracy musi prowadzić osoba zatrudniająca kierowcę, jak również kierowcy, którzy pracują w oparciu o samozatrudnienie. Dokumentacja powinna być prowadzona szczegółowo i uwzględniać:

 • • liczbę godzin pracy,
 • • pracę w porze nocnej,
 • • nadliczbową pracą,
 • • dyżury,
 • • pracę w dniach, które powinny być wolne,
 • • nieobecności z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru,
 • • czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązują przepisy o płacy minimalnej.

4. Kto sprawdza poprawność ewidencji czasu pracy kierowcy?

W przypadku pracowników, którzy są kierowcami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w danej firmie wykonującej przewóz osób i rzeczy, przedsiębiorcy mogą spodziewać się kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzającej dokładnie czas pracy.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy kierowca jest samozatrudniony, czyli prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie transportu. Wtedy czas pracy tego typu kierowców kontrolowany jest przez Inspekcję Transportu Drogowego. Podstawę do kontroli stanowią przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Więcej o kontrolach związanych z czasem pracy kierowców przeczytamy w artykule “Kontrole norm i regulacje prawne związane z czasem pracy kierowcy”.

5. Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy kierowcy należy przechowywać przez trzy lata od ustania stosunku pracy. Trzeba pamiętać, że pracodawca na wniosek kierowcy ma obowiązek wydać mu prowadzoną ewidencję.

Poprzedni artykuł

Kim są klienci wypożyczalni samochodów dostawczych?

Następny artykuł

Powłoki ceramiczne – wydajna ochrona lakieru samochodowego

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.