Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel, do którego kierujemy żądanie o wypłatę odszkodowania, odmawia lub oferuje je w niewielkim wymiarze, a poniesione przez nas szkody są dużo wyższe? W takiej sytuacji można…

Adwokat w batalii z ubezpieczycielem. Wygraj proces o odszkodowanie.

Adwokat w batalii z ubezpieczycielem. Wygraj proces o odszkodowanie.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel, do którego kierujemy żądanie o wypłatę odszkodowania, odmawia lub oferuje je w niewielkim wymiarze, a poniesione przez nas szkody są dużo wyższe? W takiej sytuacji można odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, skierować wniosek do sądu.

Pomoc adwokata

Klient indywidualny dochodzący swoich praw przed sądem, nie będzie miał siły przebicia. Znakomici adwokaci zatrudniani przez firmę ubezpieczeniową zrobią wszystko, aby nie wypłacić odszkodowania powodowi, albo maksymalnie zaniżyć jego wysokość, co leży w ich ekonomicznym interesie. Dlatego do batalii sądowej lepiej zaangażować adwokata, który ma doświadczenie w takich sprawach. Jego znalezienie wcale nie jest trudne. Jeśli interesuje nas skuteczny adwokat Olsztyn ma ich wielu, podobnie zresztą jak wszystkie inne duże i średniej wielkości miasta.

Adwokaci pomagają poszkodowanym i ich rodzinom w uzyskaniu najwyższych odszkodowań za skutki wypadków i doznane szkody – majątkowe i osobowe. Występują w imieniu klientów w rozmowach z ubezpieczycielami i sprawcami, którzy odmawiają wypłaty odszkodowania lub zaniżają jego wysokość.

Jak walczyć o wyższe odszkodowanie przy wypadku samochodowym?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym jest określane na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę zatrudnianego przez ubezpieczyciela lub osoby ku temu wykwalifikowane, w przypadku zaistnienia szkód osobowych, np. lekarza orzecznika.

Przed sądem można walczyć przede wszystkim o wysokie odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe poniesione w trakcie wypadku, ale nie tylko. Można żądać od sprawcy wysokiego zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w czasie wypadku, ale jest to zależne od rodzaju doznanego urazu, związanej z nim skali cierpień, jego skutków oraz czasu leczenia. Sąd bierze przy tym pod uwagę nie tylko widoczne obrażenia ciała, ale także urazy psychiczne. W skrajnych przypadkach sprawny adwokat może wywalczyć odszkodowanie rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Środki z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, który spowodował wypadek, mogą pokryć odszkodowania do kwoty 5 mln euro za szkody osobowe oraz 1 mln euro za szkody majątkowe, bez względu na liczbę osób poszkodowanych w jednym zdarzeniu drogowym.

Dodatkowe świadczenia

Adwokat reprezentujący poszkodowane osoby przed sądem, może wnosić o pokrycie przez ubezpieczyciela dodatkowych kosztów leczenia, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz zdrowia, m.in. koszty prywatnych wizyt lekarskich, leków, opatrunków, specjalistycznych zabiegów płatnych, dojazdów do lekarza, środków zaopatrzenia ortopedycznego itp.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia kosztów pojazdu zastępczego dla poszkodowanego w wypadku oraz zrekompensowania finansowo ewentualnej różnicy pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany uzyskiwał przed i po wypadku. Jeśli uraz był na tyle poważny, że dana osoba nie może wrócić do pracy, firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie w postaci stałej renty.

Warto w takich kwestiach poradzić się adwokata, który podpowie nam, o co możemy walczyć w sądzie i pomóc nam wyegzekwować swoje prawa. Tylko fachowiec z odpowiednim doświadczeniem będzie przy takich działaniach skuteczny. Warto zatem pytać w kancelariach o podobne sprawy, które były przez nie prowadzone.

Oceń post

Zostaw komentarz