Czy kurierzy mogą przewozić towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne – jak przebiega transport ADR?

Aby móc pracować jako osoba przewożąca towary niebezpieczne, należy przejść szkolenie oraz uzyskać odpowiedni certyfikat. Transportem takich materiałów i substancji nie może zajmować się zatem „szeregowy” kurier, a jedynie osoba dysponująca wymaganymi uprawnieniami. W języku branżowym towary niebezpieczne są określane jako ADR, a ich przewóz jest obostrzony wieloma przepisami. Co warto wiedzieć, jeśli chcesz nadać nietypową przesyłkę?

Co jest towarem niebezpiecznym?

Potrzeba stworzenia systemu przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych zaistniała już w latach 50. ubiegłego wieku. Umowa europejska, stanowiącą zbiór przepisów ADR, została ratyfikowana przez Polskę w roku 1975 i z późniejszymi zmianami obowiązuje do dziś. W użyciu są także dodatkowe, krajowe ustawy, regulujące bardziej konkretne kwestie.

Tak duża ilość obostrzeń związanych z niebezpiecznymi towarami, czyli ADR, nie powinna dziwić. Materiały i substancje należące do tej grupy mogą być skrajnie niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Stworzenie kodeksu, który określa właściwe postępowanie z takim ładunkiem, było więc kluczowe.

Przede wszystkim warto wiedzieć, co dokładnie zalicza się do towarów niebezpiecznych. Wśród ich podstawowych rodzajów można zatem wymienić:

  • materiały wybuchowe,
  • gazy,
  • materiały palne,
  • materiały zakaźne,
  • materiały promieniotwórcze,
  • materiały trujące,
  • materiały żrące.

Wymienione grupy są dość obszerne i obejmują wiele poszczególnych ładunków. W razie wątpliwości, czy nadawane towary mieszczą się w jednej z powyższych kategorii, warto skonsultować to z przewoźnikiem – podkreśla pracownik firmy Eupaco.

Kto może przewozić towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne stanowią zagrożenie dla otoczenia, dlatego ich transport musi być prowadzony zgodnie z określonymi przepisami znajdującymi się w ogólnoeuropejskiej Umowie ADR. Ustala ona nie tylko warunki, które muszą zostać spełnione podczas przewozu i magazynowania, ale także obowiązki osoby, która jest odpowiedzialna za dany etap transportu. Taki pracownik musi zostać przeszkolony, jak postępować w sytuacjach nietypowych i jakie środki ostrożności powinien stosować.

Kierowca, który zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych, jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności i wiedzę. Z tego wynika, że transportem ADR nie mogą zajmować się kurierzy, którzy dostarczają standardowe przesyłki.

Nie tylko na kierowcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznego transportu towarów ADR. O właściwe zapakowanie i oznaczenie takiego ładunku musi zadbać także nadawca, a odbiorca musi przyjąć ładunek zgodnie z określonymi zasadami.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 votes
Ocena artykułu:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Informacja o ciasteczkach:

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Dostępne materiały

Informujemy, że artykuły opublikowane na stronie są formą reklamy internetowej.

Od tradycyjnych artykułów różnią się możliwością umieszczenia linku, grafiki lub logotypu promującego daną usługę bądź produkt

Artykuł sponsorowany:

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu

Zapraszamy do pozostałych naszych serwisów: