Czy warto naprawiać wrak samochodu?

W wyniku kolizji i wypadków drogowych samochód może ulec uszkodzeniu. Jeśli koszty jego naprawy będą – w przypadku szkody z OC przekraczały 100% wartości pojazdu, a szkody z AC – 70%, dla ubezpieczycieli będzie to szkoda całkowita. Czy tzw. wrak pojazdu opłaca się naprawiać?

Szkody częściowe i całkowite w OC i AC

Klient firmy ubezpieczeniowej wykupujący obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie nieobowiązkowe autocasco, zapewnia sobie wszechstronną ochronę na wypadek zaistnienia szkód w związku z korzystaniem z pojazdu. Niemniej, likwidacja takich szkód może mieć różny wymiar w zależności od ubezpieczenia.

Ważne!

Termin szkoda częściowa i całościowa nie jest wyjaśniony na gruncie przepisów ustawy ubezpieczeniowej, ale można go odnaleźć w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (źródło: https://www.mfind.pl/akademia/polisa-oc-2/szkoda-calkowita-z-oc-i-ac/) z dnia 12 lutego 1992 r. (sygn. akt I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32). Wskazano w nim, że:

  • szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a jej koszt nie przekracza jego wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania,
  • szkoda całkowita występuje, gdy pojazdy uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy jej koszty przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

To jednak dotyczy likwidacji szkody z OC. W przypadku szkody z AC przyjmuje się, że ze szkodą częściową w ubezpieczeniu AC mamy do czynienia, gdy przewidywane koszty naprawy ubezpieczonego pojazdu uwzględniające warunki opisane w wariancie ubezpieczenia nie przekraczają 60-80 proc. wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody. Jest to jednoznacznie określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Najczęściej szkoda całkowita w AC, np. w Proama, Liberty Direct, czy AXA, ma miejsce, kiedy koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przekraczają 70 proc. jego wartości.

W ubezpieczeniu OC szkoda częściowa będzie miała miejsce, jeśli pojazd został uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę, zaś przewidywane jej koszty nie przekraczają 100 proc. wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody.

Przykładowo: pojazd jest warty według firmy ubezpieczeniowej 10 000 zł, a koszty jego naprawy po wypadku wynoszą 9,5 tys. zł. Ubezpieczyciel wypłaci takie odszkodowanie. Jeśli wyniosą 10 tys. zł i więcej, odszkodowanie zostanie rozliczone jako szkoda całkowita. Co to oznacza? Ubezpieczyciel wyceni wartość pojazdu tuż przed szkodą oraz wartość pojazdu uszkodzonego, tzw. pozostałości pojazdu lub wrak. Następnie wypłaci odszkodowanie, które będzie równowartością różnicy tych dwóch wycen. Klient może sam sprzedać wrak lub  Poprosić ubezpieczyciela o pomoc w jego zagospodarowaniu. Ubezpieczyciele mają dostęp do profesjonalnych giełd, na których wystawiają pojazd i mogą pomóc poszkodowanemu znaleźć nabywcę pozostałości. Klient otrzymuje kontakt do potencjalnego nabywcy i i uzgadnia z nim szczegóły transakcji. Po sprzedaży pozostałości pojazdu, powinien dysponować kwotą równą wartości pojazdu sprzed szkody.

Poprzedni artykuł

Otwarcie w Polsce specjalistycznego sklepu komponentów hamulcowych Brakestock

Następny artykuł

Mycie auta na mrozie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.