Jak ściągnąć odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie Z OC sprawcy wypadku przysługuje każdej osobie, która w wyniku tegoż wypadku została poszkodowana. Warto pamiętać, że szkody dzielą się na dwie kategorie – majątkową i osobową. Podział ten jest o tyle istotny, że w pierwszym przypadku uzyskać możemy odszkodowanie, zaś w drugim zadośćuczynienie, a procedury te istotnie różnią się od siebie.

Odszkodowanie, czyli szkoda materialna

Poszkodowani z reguły zamiennie używają określeń odszkodowanie i zadośćuczynienie, jednakże tylko odszkodowanie odnosi się do strat materialnych powstałych w wyniku wypadku. Egzekwowanie odszkodowania dotyczy zatem np. uszkodzeń naszego auta. W tym celu należy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy, a nie do samego sprawcy. Częstą praktyką jest zgłaszanie szkody telefonicznie, choć u znacznej części ubezpieczycieli można to zrobić przez formularz internetowy.

Szacowanie szkód

Kolejnym krokiem jest oszacowanie uszkodzeń, które mają być podstawą do określenia kwoty odszkodowania. Wyceny szkód dokonuje rzeczoznawca zakładu ubezpieczeniowego. Stosuje się tutaj trzy metody. W ramach pierwszej wysyłamy zdjęcia uszkodzeń pojazdu do rzeczoznawcy tak, by mógł wycenić wartość szkody i wskazać wysokość odszkodowania.

W drugim przypadku umawiamy się z rzeczoznawcą na oględziny. Na ich podstawie przedstawi on nam kosztorys wstępnych napraw, który otrzymamy pocztą lub mailem. W przypadku, gdy podczas naprawy na jaw wyjdą jeszcze inne uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, należy kolejny raz skontaktować się z ubezpieczycielem, by mógł on je uwzględnić w kosztorysie.

Natomiast trzeci sposób to oddanie uszkodzonego auta do Autoryzowanej Stacji Obsługi. To tam zostanie sporządzony kosztorys naprawy, który należy przekazać ubezpieczycielowi. Należy pamiętać, by nie wykonywać żadnych napraw, gdyż może to spowodować, że dana szkoda nie zostanie uwzględniona przy naliczaniu odszkodowania.

Zadośćuczynienie – szkoda osobowa

Zadośćuczynienie stanowi formę rekompensaty za utratę zdrowia, ból czy konieczność rezygnacji z planów. W jego ramach można uzyskać m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy lekarstw, ale także zwrot zarobków utraconych w konsekwencji wypadku i procesu leczenia. Zadośćuczynienie obejmuje także cierpienia fizyczne i psychiczne.

Ubieganie o zadośćuczynienie należy rozpocząć od zgłoszenia ubezpieczycielowi sprawcy wystąpienia szkody osobowej. Należy to zrobić w ciągu 3 lat od wypadku, gdyż po upływie tego czasu roszczenia przedawniają się. Jedynie w przypadku rozstroju zdrowia powyżej 7 dni, roszczenie przedawnia się dopiero po 20 latach.

Już zgłaszając szkodę należy wymienić rodzaje roszczeń oraz oczekiwaną kwotę zadośćuczynienia z ich tytułu. Ponadto konieczne jest szczegółowe uzasadnienie roszczeń. Najwięcej problemów sprawia z reguły określenie kwoty zadośćuczynienia. Trudno bowiem wycenić zdrowie i cierpienie. W tym miejscu można zwrócić się do prawnika lub kancelarii odszkodowawczej, by pomogli nam oszacować kwotę zadośćuczynienia.

Można zająć się tym także samodzielnie. Istnieje jednak możliwość, że ubezpieczyciel nie zgodzi się z oszacowana przez nas kwotą i przyzna niższe świadczenie. Należy wtedy napisać odwołanie. Gdy i to nie pomoże, kolejnym krokiem jest zgłoszenie skargi do Rzecznika Finansowego, a następnie wystąpić na drogę sądową.

Zaniżanie wysokości odszkodowania

Dość częstą praktyką jest zaniżanie wysokości odszkodowania przez ubezpieczyciela. Odzyskiwanie zaniżonego odszkodowania może się wtedy wiązać z długą i kosztowną batalią sądową. Można jednak spróbować tego uniknąć. Rozwiązaniem jest tutaj dopłata do odszkodowania z OC. W tym celu należy przesłać odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej wykonany przez ubezpieczyciela kosztorys naprawy. Kolejno nastąpi ponowne oszacowanie szkody i dopłata do odszkodowania.

Jest to dość proste rozwiązanie, które nie generuje niepotrzebnych kosztów. Co ważne, nawet w przypadku, gdy kancelarii nie uda się uzyskać dodatkowych pieniędzy od ubezpieczyciela, poszkodowany zatrzymuje uzyskaną dopłatę.

Wyegzekwowanie odszkodowania może stanowić żmudny proces szczególnie, gdy ubezpieczyciel zaniży kwotę odszkodowania. Jednakże kierując się powyższymi wskazówkami lub korzystając z pomocy prawnika z pewnością uda się uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Poprzedni artykuł

Montaż głośników samochodowych

Następny artykuł

Płaskie wycieraczki samochodowe

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.