Polska jest krajem, w którym zagrożenie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych nie jest duże. Huragany czy trąby powietrzne to u nas rzadkość, niemniej jednak do takich sytuacji dochodzi od czasu do…

Od jakich zagrożeń naturalnych może chronić ubezpieczenie AC?

Od jakich zagrożeń naturalnych może chronić ubezpieczenie AC?

Polska jest krajem, w którym zagrożenie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych nie jest duże. Huragany czy trąby powietrzne to u nas rzadkość, niemniej jednak do takich sytuacji dochodzi od czasu do czasu. Ofiary muszą wtedy zmagać się z dużymi stratami materialnymi jak np. poważne uszkodzenia samochodu. Jaki rodzaj polisy może uchronić nas od takich zagrożeń?

Samochód kontra niszczycielski żywioł

O przechodzących latem przez nasz kraj gwałtownych nawałnicach i ulewach można usłyszeć w zasadzie co roku. Pogodowe anomalie doprowadzają do gradobić, podtopień, trąb powietrznych – te z kolei generują ogromne straty materialne. W ekstremalnych przypadkach może dojść do powalania drzew, pod którymi często zostawiamy nasze samochody. Niestety, spadające konary mogą bez większego problemu zdemolować auto, a przejście huraganu może wiązać się z potrzebą zakupu nowego pojazdu. Czy w takich sytuacjach jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową?

Obowiązkowa polisa – czy to wystarczy?

Wielu kierowców jest przekonanych, że obowiązkowe OC to jedyny niezbędny sposób zabezpieczenia samochodu. Zapominamy jednak o jednej podstawowej rzeczy, mianowicie ochrona nie dotyczy bezpośrednio samego pojazdu, a osób przez nas poszkodowanych w wypadku lub kolizji. Szkody spowodowane na skutek działania sił przyrody najczęściej są wyłączone z tego typu polis.

Polisa AC – szeroka ochrona

Co w sytuacji, gdy mieszkamy np. na terenie, gdzie występuje duże zagrożenie powodziowe? Jak zabezpieczyć swój samochód, by przy okazji kolejnych tego typu zdarzeń nie ponosić dodatkowych, często bardzo wysokich kosztów? Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie wykupienie polisy AC (link). Autocasco oferuje szerszy zakres ochrony niż w przypadku OC, zabezpieczając pojazd m.in. przed kradzieżą, zniszczeniem oraz uszkodzeniem. Bardzo często w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdują się również zagrożenia powodowane siłami natury. Przykładowa ochrona może obejmować m.in. skutki deszczu nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, powodzi, trzęsienia ziemi i innych.

Zwróćmy uwagę na wyłączenia od ubezpieczenia

Oczywiście, warto pamiętać, że nie każde z ubezpieczeń AC będzie obejmować ten sam zakres ochrony. Nawet w ramach jednej firmy w ofercie znajduje się kilka rozwiązań, które są dopasowane do wymagań poszczególnych klientów. Nie każdy z dostępnych pakietów posiada taki sam zakres ochrony. Przy zakupie polisy zwróćmy uwagę przede wszystkim na wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Oceń post

Zostaw komentarz