Umowa kupna – sprzedaży samochodu zwykle kojarzy nam się z zapłatą podatku, która należy do obowiązków nabywcy, czyli nowego właściciela pojazdu. Czasem jednak trwanie w takim przekonaniu może doprowadzić do…

Podatek od sprzedaży samochodu

Podatek od sprzedaży samochodu

Umowa kupna – sprzedaży samochodu zwykle kojarzy nam się z zapłatą podatku, która należy do obowiązków nabywcy, czyli nowego właściciela pojazdu. Czasem jednak trwanie w takim przekonaniu może doprowadzić do bolesnych konsekwencji. Okazuje się bowiem, że nie zawsze sprzedający jest zwolniony od rozliczenia podatku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nabyliśmy samochód. Tłumaczenie, że tak naprawdę ponieśliśmy stratę, bo nabywca nie zapłacił nam tyle samo, ile my wydaliśmy przy zakupie, nic nie da. Nie ma znaczenia, czy sprzedający zyskał czy też stracił na dokonanej transakcji.

Obliczenie terminu

Jeśli sprzedaż samochodu nastąpiła wcześniej niż po upływie pół roku powinniśmy spełnić obowiązek podatkowy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na obliczanie tego sześciomiesięcznego okresu. Co ważne, rozpoczyna on swój bieg pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zakupiliśmy auto. Przykładowo, jeśli transakcja miała miejsce 14 kwietnia, półroczny okres dobiegnie końca 31 października. Właściwe obliczanie niniejszego terminu ma istotne znaczenie, aby nie wpaść w „pułapkę” i bezzasadnie nie zwolnić się z należnego podatku, co będzie miało swoje nieprzyjemne konsekwencje. Jeśli zakup nastąpił w pierwszych dniach miesiąca, okres ten w rzeczywistości wynosić prawie 7 miesięcy!

Zeznanie podatkowe

Sprzedaż samochodu należy wykazać na formularzu PIT-36. Zeznanie podatkowe składamy najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku sprzedaży. Równocześnie w tym samym terminie opłacamy ewentualny podatek. Podatnicy, które dotychczas rozliczali się na formularzu PIT-37, w tej sytuacji już go nie składają. Wszelkie przychody, jakie uzyskali z umów o pracę, także wpisują do formularza PIT-36 i tam je sumują. Te osoby, które korzystały z formularza PIT online, również mogą sporządzić PIT-36 przy pomocy programu internetowego do rozliczania się z fiskusem. Sprzedaż samochodu wykazujemy w pozycji opatrzonej adnotacją „Dochody i straty”, w punkcie „Inne źródła”. Pamiętajmy, że fiskus nakłada kary grzywny. Zgodnie z art. 54 §1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego, za niespełnienie obowiązku zapłaty podatku, grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Należny podatek

Podstawą obliczenia podatku ze sprzedaży auta jest różnica między przychodem, a kosztem jego uzyskania. Kwota przychodu ustalana jest na podstawie zawartej umowy. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której kwota będzie znacząco odbiegać od aktualnej wartości rynkowej pojazdu, urząd skarbowy może jej nie uznać. Koszty uzyskania przychodu to w praktyce wydatki jakie ponieśliśmy po zakupie samochodu, np. na naprawy lub modernizacje. Wydatki z tego tytułu możemy uwzględnić w pozycji “koszty uzyskania przychodu” formularza. Muszą to być wydatki udokumentowane np. koszty naprawy w warsztacie, koszty zakupu części, koszty montażu instalacji gazowej, itp. Pozwoli to obniżyć dochód. Jeśli okaże się, że transakcja sprzedaży przyniosła stratę, nie zapłaci on podatku. Stratę, która zostanie wykazana w zeznaniu będzie można odliczać od przychodu w następnych pięciu latach. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik zyska na sprzedaży pojazdu, należy obliczyć podatek zgodnie ze skalą podatkową 18% lub 32%. Jej wysokość w danym przypadku uzależniona jest od wartości dochodów, jakie uzyskaliśmy w poprzednim roku rozliczeniowym. Do kwoty 85 528 zł, będzie to stawka 8% (minus kwota wolna od podatku), powyżej stawka wzrośnie do 32%.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

Oceń post

Zostaw komentarz