Zapotrzebowanie na metale szlachetne stale rośnie. Proces ten obserwujemy od wielu lat i nic nie wskazuje na to, by miał on ulec zahamowaniu. Jest to w głównej mierze skutek dynamicznego…

Recykling katalizatorów: co i jak odzyskujemy?

Recykling katalizatorów: co i jak odzyskujemy?

Zapotrzebowanie na metale szlachetne stale rośnie. Proces ten obserwujemy od wielu lat i nic nie wskazuje na to, by miał on ulec zahamowaniu.

Jest to w głównej mierze skutek dynamicznego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, bazującego w znacznym stopniu na wykorzystaniu metali szlachetnych, a w szczególności platynowców: platyny, palladu i rodu.

Ekonomia i ekologia

Nie jest tajemnicą, że wydobycie metali szlachetnych jest procesem kosztownym. Szacuje się, że uzyskanie 1 kilograma platyny wiąże się z koniecznością wydobycia 150 ton rudy, która znajduje się na głębokości 1000 metrów.

Również aspekt ekologiczny ma tutaj niemałe znaczenie. Po pierwsze, samo zastosowanie katalizatorów pozwala ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w wyniku redukcji emisji szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki azotu, węglowodory i tlenek węgla. Po drugie, odzysk metali szlachetnych z katalizatorów celem ich dalszego wykorzystania pozwala na znaczące zmniejszenie nakładów pracy i energii oraz mniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych.

Nie powinien zatem dziwić fakt, że rynek recyklingu katalizatorów rośnie z roku na rok. Również w Polsce działają profesjonalne przedsiębiorstwa, jak np. DS Auto, czy Unimetal Recycling Sp. z o.o., które bazując na wieloletnim doświadczeniu nie tylko działają wydajnie i w zgodzie z naturą, ale także oferują korzystne warunki współpracy swoim klientom.

Odzyskiwane materiały

  • platyna – główny produkt odzyskiwany w procesie recyklingu. Jego wydobycie w tradycyjny sposób jest bardzo kosztowne, natomiast odzyskanie ze zużytych katalizatorów jest nie tylko tańsze, ale i bardziej przyjazne dla środowiska.
  • pallad – drugi istotny, ale o znacznie mniejszej wartości niż platyna, metal.
  • rod – najtańszy z wymienionych.

Modele skupu katalizatorów

Wyróżnia się dwa podstawowe modele rozliczeń pomiędzy firmami skupującymi katalizatory w celu recyklingu, a klientami. Rzetelne, doświadczone firmy, dają swoim klientom wybór pomiędzy obiema metodami:

  • system „płatność za sztukę”, polegający na skupie katalizatorów za cenę zryczałtowaną za jednostkę masy lub sztukę, a w szczególności: tonę, sztukę lub tonę po rozdzieleniu;
  • system zależny od zawartości metali szlachetnych, polegający na pobraniu próbek, rozebraniu, rozdrobnieniu i późniejszemu określeniu zawartości metali szlachetnych w próbce w celu wyceny.

Zostaw komentarz