Spedycja drogowa – jak wygląda odprawa celna?

„Transport” i „spedycja” to pojęcia, które wielu z nas używa zamiennie. Znaczą one bowiem dla nas to samo. Okazuje się jednak, że są to pojęcia zupełnie różne.

Czym zajmuje się spedycja drogowa?

Czynności związane z transportem, a więc przemieszczeniem zarówno ludzi, jak i towarów, są tylko jednym z elementów spedycji drogowej. W obrębie działań, którymi zajmuje się spedycja znajduje się bowiem nie tylko sam transport, ale także organizowanie działań, które wiążą się z transportem. Spedycja zajmuje się więc:

– doradztwem spedycyjnym;

– przyjmowanie zleceń, które dotyczą spedycji;

– wyborem środków transportu;

– nadawaniem, odbieraniem, rozładowywaniem, przeładowywaniem oraz przekazywaniem przesyłek;

– zawieraniem umów spedycyjnych, wystawianiem dokumentów przewozowych;

– przygotowaniem towaru do odprawy celnej.

Zdań, którymi zajmuje się spedycja jest znacznie więcej. Wymienione są najbardziej charakterystyczne dla spedycji drogowej.

Spedycja drogowa i odprawa celna

Firmy, które zajmują się eksportem lub importem towarów doskonale wiedzą, jaką rolę odgrywa prawidłowo przeprowadzona odprawa celna. Mianem odprawy celnej określa się wszystkie czynności, które zostały określone przez zasady postępowania celnego. Zasady te wiążą się z przejęciem towarów, które podlegają odprawie celnej przez granicę danego państwa. Celem odprawy celnej jest sprawdzenie przewożonego towaru. Dodatkowo odprawa celna zabezpiecza obrót towarowy przebiegający z zagranicą tak, aby był on zgodny z umowami międzynarodowymi i przepisami prawa. Kontrola celna może dotyczyć całości przewożonego towaru lub tylko jego części. Jest ona zawsze przeprowadzana w obecności spedytora, odbiorcy lub importera. W chwili obecnej możliwe jest dokonanie nie tylko tradycyjnej, ale także uproszczonej odprawy celnej. Ta druga możliwość cieszy się bardzo dużym zainteresowanie firm spedycyjnych.

Uproszczona odprawa celna

Uproszczenie formalności celnych jest dla importerów, odbiorców, spedytorów bardzo dużym ułatwieniem. Dzięki temu, że formalności celne zostały uproszczone, możliwe stało się skrócenie czasu obsługi, a to oznacza wymierne oszczędności finansowe. W przypadku uproszczonej odprawy celnej towar nie musi być przedstawiany w urzędzie celnym – towar może przechowywany w miejscu, które zostało wyznaczone i zatwierdzone przez organ celny. W przypadku uproszczonej odprawy celnej jest znacznie mniej formalności, wszystkie czynności związane z obsługą w przypadku uproszczonej procedury wykonywane są nie przez celnika, ale przez agenta celnego. Uproszczona odprawa celna daje możliwość również na skorzystanie z odroczonego VAT-u. Oznacza to, że w chwili odprawy nie musi być wpłacany podatek na rzecz organu celnego już w chwili odprawy – podatek VAT można rozliczyć w deklaracji podatkowej bez tego.

Na kim ciąży obowiązek dokonania odprawy celnej?

Do dokonania odprawy celnej zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji towarami pochodzącymi z krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej. Celem odprawy celnej jest kontrola zarówno przewożonego towaru jak i dokumentacji.

Artykuł powstał przy współpracy z Sea Cargo Operations

0 0 votes
Ocena artykułu:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments