Jak sprawdzić, czy przyznano Ci zaniżone odszkodowanie? Co robić w takiej sytuacji?

Zaniżone odszkodowanie to problem najczęściej dotykający branżę ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciele mogą proponować poszkodowanemu niższą kwotę rekompensaty, zakładając, że klient nie ma świadomości, w jakiej wysokości odszkodowanie mu się należy. Często jest to prawdą i w konsekwencji nie odwołuje się on od otrzymanej decyzji. Co zatem zrobić, jeśli podejrzewasz, że kwota wypłaconego zadośćuczynienia nie jest zasadna?

Jak oszacować prawidłową wartość odszkodowania?

W tym celu warto sprawdzić kilka podstawowych pozycji w kosztorysie ubezpieczyciela. To najczęstsze kwestie, które mogą powodować zaniżone odszkodowanie:

  • Stawka za roboczogodzinę

Z chwilą wyrządzenia szkody sprawca lub ubezpieczyciel OC sprawcy jest zobowiązany do jej naprawienia. Do Ciebie należy wybór: zakład ubezpieczeniowy może sam podjąć się przywrócenia auta do poprzedniego stanu lub powinien wypłacić taką sumę, która pozwoli na samodzielne naprawienie szkód. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel ustala koszt naprawienia szkody. Na kwotę składa się czas przeznaczony na wykonanie niezbędnych prac warsztatowych. Zakłady ubezpieczeniowe często ustalają ją na poziomie 50-60 zł netto za roboczogodzinę, gdy rynkowe stawki mogą być nawet 2-3-krotnie wyższe.

  • Stosowanie cen tzw. zamienników

„Zamienne”  nieoryginalne (tzw. zamienniki) części samochodowe z reguły są dużo tańsze od oryginalnych. Może się zdarzyć, iż kalkulacja odszkodowania odbędzie się w oparciu o takie alternatywne części. Ubezpieczyciel zgodnie z prawem może tak postąpić jedynie, gdy wyrazisz na to zgodę lub gdy w aucie przed kolizją również wykorzystane były zamienniki. W przeciwnym wypadku powinieneś domagać się wykorzystania oryginalnych części do naprawy samochodu.

  • Szkoda całkowita

Zdarza się, że tzw. szkodę całkowitą ubezpieczyciel stwierdza, gdy konsekwencje wypadku były dla auta na tyle dotkliwe, iż naprawa przekraczać będzie 80% wartości pojazdu. Takie działania są niezgodne z prawem. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego nadmierne koszty naprawy wynoszą ponad 100% wartości pojazdu sprzed szkody. Jeśli koszty naprawy w Twoim przypadku nie przekraczają przedwypadkowej wartości auta, powinieneś domagać się ponownej kalkulacji.

Jakie podjąć kroki, jeśli podejrzewamy zaniżone odszkodowanie?

Pierwszym niech będzie zgłoszenie się do Twojego zakładu ubezpieczeń. Najkorzystniej jest wysłać reklamację w sposób wskazany przez ubezpieczyciela w decyzji o przyznaniu odszkodowania. Ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź od momentu otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi w ustalonym terminie oznacza uznanie reklamacji przez ubezpieczyciela.

Następnym krokiem może być zwrócenie się do Rzecznika Finansowego. Należy zaznaczyć, na jaki zakład ubezpieczeń się skarżysz, powołać się na konkretny numer szkody oraz określić, z jakiej polisy była ona likwidowana. Pamiętaj jednak, że Rzecznik nie ma możliwości nakazania zakładowi ubezpieczeń, by ten zmienił swoją decyzję. Może ją tylko zasugerować.

Jeśli poprzednie możliwości nie odniosły rezultatu, rozważ skierowanie sprawy na drogę sądową. Tutaj warto skorzystać z pomocy specjalisty. To rozwiązanie wymaga już znajomości prawa i oszacowania szans w procesie. Dodatkowo skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej zwiększa nasze szanse na uzyskanie nawet dwukrotnie wyższego odszkodowania. Jeśli – w Twojej opinii – otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, na tej stronie: http://szkodyrzeczowe.pl/zanizone-odszkodowanie/ znajdziesz artykuły, z których dowiesz się więcej na ten temat.

0 0 votes
Ocena artykułu:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments