Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z jednej strony ostatnia deska ratunku dla tych, którzy mogą otrzymać odszkodowanie,mimo, że sprawca wypadku uciekł lub nie ma polisy OC. Z drugiej strony, bat na kierowców, którzy nie wykupili polisy OC. Co należy wiedzieć o UFG?

Zdarza się tak, że z różnych przyczyn poszkodowany nie może uzyskać odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku. Najczęściej dzieje się tak w przypadku, gdy sprawca kolizji nie ma wykupionej aktualnej polisy OC lub zbiegł z miejsca wypadku, a jego ustalenie jest problematyczne. Są to praktycznie dwie sytuacje, gdzie rolę ubezpieczyciela przejmuje UFG.

Wniosek o wypłatę świadczenia z UFG

Aby uzyskać ubezpieczenie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę świadczenia za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego sprzedającego polisy OC. Żadne towarzystwo nie ma prawa odmówić przyjęcia takiej dokumentacji. Jest również zobowiązane do przeprowadzenia pełnego postępowania likwidacyjnego. To do wybranego przez siebie Towarzystwa dostarczamy wszelkie dokumenty, a Towarzystwa wysyła je do UFG. Fundusz ma 30 dni na wydanie decyzji. Termin liczy się od daty otrzymania aktu szkody. Jeżeli zaistnieją okoliczności wymagające wyjaśnienia, termin obowiązujący Fundusz do wypłaty odszkodowania, wynosi 14 dni od ustalenia wszystkich ważnych faktów. Pierwsza część ubezpieczenia, tzw. bezsporna, wypłacona powinna być w terminie pierwszych 30 dni.

Polisa AC

Zgłaszając szkodę w mieniu, czyli na przykład uszkodzenie auta, pamiętaj o informacji na temat posiadanego ubezpieczenia AC. Szkoda zazwyczaj jest likwidowana z tej polisy, natomiast z Funduszu otrzymasz rekompensatę utraconych zniżek na AC oraz zwrot kosztów doubezpieczenia samochodu do wartości sprzed kolizji czy wypadku. Oznacza to w praktyce, że mimo wypłaty środków z polisy AC, wypadek i otrzymane odszkodowanie nie będzie miało wpływu na twoją historię ubezpieczeniową, a co za tym idzie, na wysokość między innymi składek.

Sprawca wypadku nieznany

Fundusz wypłaci pełne odszkodowanie za szkody osobowe w przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku. Odszkodowanie za szkody majątkowe wypłacane jest wówczas, gdy w wypadku ktoś zginął lub został ranny, a leczenie trwało dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie za szkody majątkowe jest pomniejszane o wartość 300 euro, ze względu na fakt, że skoro sprawca jest nieznany, to nie ma się do kogo zwrócić o regres, czyli zwrot wypłaconego odszkodowania. W przypadku, gdy sprawca wypadku jest znany, a nie miał wykupionej polisy OC, Fundusz po wypłacie odszkodowania wszczyna postępowanie regresowe, co skutkuje wezwaniem sprawcy do zapłaty Funduszowi równowartości wypłaconego odszkodowania. W praktyce oznacza to wezwanie do zapłaty dla kierowcy kierującego pojazdem bez polisy OC oraz dla właściciela pojazdu, jeśli w danym przypadku były to dwie różne osoby. W przypadku, gdy sprawca jest znany, Fundusz wypłaca poszkodowanemu 100% świadczeń za szkody majątkowe oraz osobowe, bez względu na ich wysokość.

Rozliczenia sprawcy z funduszem

Sprawca wypadku powinien w okresie 30 dni od daty otrzymania wezwania uregulować należność, w przeciwnym wypadku sprawa zostaje skierowana do sądu, a dochodzeniem należności zajmuje się wówczas komornik sądowy. Do kosztów dojdą wówczas również koszty procesu oraz odsetki za zwłokę.

Fundusz swoje środki bierze z ze składek wszystkich ubezpieczycieli, czyli towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedających w Polsce polisy OC. Na Fundusz w praktyce składają się wszyscy kierowcy wykupując polisę OC, ponieważ w składce na nią ukryta jest składka danego Towarzystwa na Fundusz.

Inne obowiązki Funduszu

Fundusz, oprócz wypłat odszkodowań, zajmuje się wyłapywaniem kierowców bez ważnego OC. Każdy kierowca ma 14 dni na poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży auta, informacja ta trafia do bazy danych, których analiza pozwala wykryć lukę w składkach OC danego pojazdu. Kierowca, który nie ma wykupionej polisy OC może spodziewać się wezwania do zapłaty kary, której wysokość ustalana co rok na nowo na podstawie wielkości płacy minimalnej, przerwy w ubezpieczeniu, typu i modelu samochodu.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty od Funduszu masz 30 dni wykazanie na udowodnienie, że posiadasz ważną polisę OC, albo wskazać powód i dokumenty, które zwalniają cię z konieczności posiadania ubezpieczenia, czyli umowę kupna-sprzedaży, polisę OC ważną do dnia sprzedaży pojazdu. Jeśli nie jesteś w stanie udokumentować powyższego, zostaje ci wniesienie opłaty, w przeciwnym razie, egzekwowaniem jej zajmuje się urząd skarbowy. Kara za brak OC ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia kontroli, bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo za każdym razem, gdy zostaje wszczęta czynność mająca na celu egzekwowanie opłaty. Na szczęście, UFG może umorzyć opłatę w całości lub jej części, warto więc, w sytuacji, gdy sytuacja życiowa uniemożliwia zapłatę kary za brak OC. zwrócić się do Funduszu z wnioskiem o umorzenie w całości lub części należnej kwoty.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała pomoc drogowa Eurohol z Krakowa oferująca całodobową pomoc drogową i holowanie aut osobowych, dostawczych i TIR
0 0 votes
Ocena artykułu:
guest
1 Komentarz
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ryszard_52

A co w przypadku, gdy sprawca ma OC ale nie ma ważnego badania technicznego ? Czy wówczas należy zwrócić się do UFG czy do ubezpieczyciela? Czy ubezpieczyciel pokryje szkodę mimo, że auto jego klienta nie powinno znaleźć się na drodze.