Wzięcie samochodu w leasing na firmę – jak to wygląda w praktyce?

Wzięcie samochodu w leasing na firmę – jak to wygląda w praktyce?

Zakup nowego pojazdu na firmę dla wielu przedsiębiorców w praktyce okazuje się mało opłacalnym rozwiązaniem. Znacznie częściej decydują się oni natomiast na leasing BMW i innych pojazdów mechanicznych. Dzięki niemu można optymalnie rozłożyć płatności za samochód firmowy, a jednocześnie opcja ta wiąże się ze znacznymi korzyściami podatkowymi. Dowiedz się, czego dokładnie dotyczą umowy leasingowe oraz czym różnią się między sobą leasing BMW oraz wynajem długoterminowy BMW.

Na czym polega leasing?

Mianem leasingu określa się umowę cywilnoprawną, której stronami są leasingodawcy oraz leasingobiorcy. Funkcję tych pierwszych z reguły pełnią firmy leasingowe takie jak BMW Direct, dysponujące określoną flotą samochodową, która następnie zostaje udostępniona leasingobiorcom za opłatę w stosownej wysokości uiszczaną w formie kolejnych rat. Leasing BMW funkcjonuje na podobnych zasadach, co najem długoterminowy BMW. Użytkowany pojazd bowiem nie stanowi od razu własności danej osoby czy firmy, ale może dopiero zostać przez niego wykupiony po wygaśnięciu umowy leasingowej. Zwykle czas trwania takiej umowy obejmuje okres od 12 do 72 miesięcy, czasem jest on także dłuższy. Finansowanie można uzyskać w oparciu o złożony wniosek, w którym należy zawrzeć wskazane przez firmę leasingową dane.

Leasingobiorcami najczęściej są przedsiębiorcy. Popularność tej metody finansowania wśród nich wynika przede wszystkim z rozmaitych korzyści podatkowych, polegających na możliwości odliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. Istnieje także leasing konsumencki BMW i innych pojazdów, z którego – jak sama nazwa wskazuje – korzystają osoby prywatne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej. Jest to jednak znacznie mniej popularne rozwiązanie.

Procedura uzyskiwania leasingu w praktyce

Wzięcie BMW w leasing (w tym także leasing konsumencki BMW) zwykle odbywa się zgodnie z procedurą uproszczoną. Nie ma potrzeby przedstawiania żadnych dokumentów finansowych, wystarczy złożyć wypełniony i podpisany wniosek z dokumentami rejestrowymi w wybranej firmie leasingowej. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów firma ustala wraz z leasingobiorcą warunki podpisywanej umowy, w tym m.in. czas trwania umowy, wysokość opłat, kryteria późniejszego wykupu pojazdu itp. Gdy obie strony dojdą do porozumienia w tych kwestiach, umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie przekazuje się ją obu stronom do przeczytania i ostatecznego zaakceptowania jej zapisów poprzez złożenie własnoręcznego podpisu. Później samochód zostaje zarejestrowany i przekazany leasingobiorcy do użytkowania.

Leasing operacyjny a finansowy – które rozwiązanie jest korzystniejsze dla firmy?Leasing operacyjny a finansowy – które rozwiązanie jest korzystniejsze dla firmy?

Użytkownicy samochodów zwykle mają do wyboru dwie opcje. Jest to leasing operacyjny bądź finansowy. Oba rozwiązania różnią się nieco od siebie. W przypadku leasingu operacyjnego BMW właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca, który włącza auto do swoich odpisów amortyzacyjnych. Minimalny czas trwania takiego leasingu wynosi 2 lata. Po jego zakończeniu można wykupić samochód, uiszczając stawkę obliczoną w oparciu o okres obowiązywania umowy oraz kwotę amortyzacji. Do kosztów jego użytkowania poza opłatą ratalną wlicza się także inne wydatki, np. za paliwo. Do obliczania tych sum służy specjalny kalkulator BMW. Pewną formą leasingi operacyjnego jest wynajem długoterminowy BMW.

Leasing finansowy BMW może trwać minimalnie 12 miesięcy. Leasingobiorca może włączyć użytkowany samochód w poczet firmowych składników majątkowych, dokonując przy tym stosownych odpisów amortyzacyjnych. Koszty tego typu leasingu są wyższe, niż ma to miejsce w przypadku formy finansowania operacyjnego, a to ze względu na automatyczne przechodzenie użytkowanego samochodu na własność leasingobiorcy po zakończeniu umowy leasingowej. Od podatku można odliczyć wysokość rat leasingowych oraz koszty amortyzacji i środki przeznaczone na korzystanie z samochodu.

Leasing samochodów BMW jest bardzo korzystną opcją dla firm. Większość podmiotów decyduje się na skorzystanie z możliwości oferowanych przez leasing operacyjny oraz najem długoterminowy BMW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacja o ciasteczkach:

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Artykuł sponsorowany:

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu