Udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest obowiązkiem każdego, który może jej udzielić bez narażenia swojego życia. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego, a także niedopuszczenie do…

W chwili wypadku drogowego w danym miejscu zwykle nie ma fachowych służb medycznych, a do czasu ich przyjazdu poszkodowani są zdani na pomoc przypadkowych osób. Wszyscy jesteśmy zarówno potencjalnymi ofiarami,…